Kvalitetsplan

Policyn för företaget är att redan före byggets start komma överens med kunden om tidsplan och upplägg för arbetet. Under projektets gång är utgångspunkten att hela tiden att ha en aktiv dialog med kunden.

Om så önskas hjälper Pär Hansson BYGG även till med helhetslösningar, så som el- och VVS-installationer, samt markarbeten. Genom samarbete med andra aktörer på den lokala marknaden, strävar företaget efter att leverera så kompletta och genomarbetade lösningar som möjligt.

Målet är att underlätta för kunden och skapa förtroende för företaget och dess kompetens.

Kontakt: Pär Hansson  •  par@hanssonbygg.se  •