ROT-avdrag

Sedan maj 2009 är det möjligt att göra skatteavdrag för reparationer, om- och tillbyggnader (ROT) i hemmet.

Genom att utnyttja ROT-avdraget har du möjlighet att få en skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor om året.

Som kund behöver du följaktligen endast betala halva kostnaden för arbetet vi utför åt dig. Andra halvan av beloppet begär vi som byggföretag direkt från skattemyndigheten.

Kontakt: Pär Hansson  •  par@hanssonbygg.se  •